Elide Fire je najjednoduchšie a najefektívnejšie automatické hasiace zariadenie, ktorým môžete znížiť riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému požiaru účinne čeliť.

Fire Extinguisher automatic - Fireball - VIDEO new 2017

btn-brozura

Redizajn hasiacich zariadení práškové ABC Furex770

Elide Fire je plne automatické hasiace zariadenie.

Elide Fire sa v horúcich chvíľach jednoducho hodí smerom k ohnisku požiaru.

Elide Fire sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Elide Fire má garantovanú použiteľnosť min. 5 rokov bez kontrol a revízií.

http://elidefireball.elidefire.info/

http://elidefire.elidefire.info/

http://sterfireball.elidefire.info/

Je čas byť zodpovedný k sebe i k životu!
Naša spoločnosť a automatické hasiace zariadenie Elide Fire vám dáva šancu na záchranu života.